ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมงาน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมงาน “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมงาน “วันราชภัฏ”

ในวันศุกร์ที่14 กุมภาพันธ์ 2563

ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ตามกำหนดการดังนี้

แชร์ข่าวนี้