นักศึกษาสาขาวิชาประมงคว้ารางวัลชนะเลิศการจัดสวนพรรณไม้น้ำในงานแข่งทักษะทางวิชาการด้านการประมง มหาวิทยาลัยนครพนม

นักศึกษาสาขาวิชาประมงคว้ารางวัลชนะเลิศการจัดสวนพรรณไม้น้ำในงานแข่งทักษะทางวิชาการด้านการประมง มหาวิทยาลัยนครพนม

        สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพและตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาประมง คว้า “รางวัลชนะเลิศ “การจัดสวนพรรณไม้น้ำในงานแข่งทักษะทางวิชาการด้านการประมง มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ

 

แชร์ข่าวนี้