ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอวันอาหารโลก ปีพ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอวันอาหารโลก ปีพ.ศ.2562

              ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอวันอาหารโลก ปีพ.ศ.2562

ด้วยคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศกำหนดจะจัดงานวันอาหารโลกประจำปี พ.ศ. 2562 ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน 2563 โดยจัดให้ผู้สนใจส่งคลิปวีดีโอภายใต้หัวข้อ” เรียงถ้อย ร้อยเรื่องราว เรื่องเล่าจากอาหารสู่สุขภาพเพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย” โดยสามารถดูรายละเอียดและดาสวน์โหลดใบสมัครได้ตามqr code ในภาพแนบท้ายรายละเอียดนี้

 

แชร์ข่าวนี้