โครงการศึกษาดูงานเพิ่มวิสัยทัศน์นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ณ พื้นที่จังหวัดจันทบุรี

โครงการศึกษาดูงานเพิ่มวิสัยทัศน์นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ณ พื้นที่จังหวัดจันทบุรี

         สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผศ.ดร.วนิดา สำราญรัมย์ หัวหน้าสาขา คุณเด่นละออง บัวคำโคตร หัวหน้าสำนักงานคณบดี และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ระหว่าง วันที่ 13-15​ มี.ค.63​ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์​ พานักศึกษาภาคปกติ​ จำน​วน​ 35​ คนไปดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์การเกษตร​ ณ​ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ ต.คลองขุด​ อ.ท่าใหม่​ จ.จันทบุรี​ ฟังบรรยายแนวการดำเนินงานของศูนย์อ่าวคุ้งกระเบน​ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำทางทะเล​ เดินสำรวจป่าชายเลน​ ศึกษาระบบนิเวศน์​ป่า​ การปรับตัวของพืชป่าชายเลน​ จากนั้นขมพิพิธพันธ์สัตว์น้ำทางทะเล​ (aquarium museum)​ บ่ายร่วมสังสรรค์กิจกรรมทางทะเล​เล่นน้ำ​ เตะบอล​และเกมเบ็ดเตล็ด​ เย็นร่วมรับประทานอาหารทะเล​ (Sea​ foods)​ เดินทางกลับแวะชมตลาดผลไม้เมืองจันทบุรี และมีกิจกรรมการเรียนรู้มากมาย เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและเป็นการเพิ่มเติมความรู้เติมเต็มจากประสบการณ์จริง

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.วนิดา สำราญรัมย์

แชร์ข่าวนี้