กิจกรรมฝึกทักษะสูญเขาวัวนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์

กิจกรรมฝึกทักษะสูญเขาวัวนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์

     สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยอ.ว่าที่ร้อยตรี อัครพล หนูน้อย และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 2-3 ร่วมกิจกรรมฝึกทักษะสูญเขาวัว ในวันที่ 14 มีนาคม 2563 ณ ฟาร์มศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาหนองขวาง ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ในช่วงปิดภาคเรียนโดยได้รับเกียรติจากคุณเชษ และคุณเอี้ยง ที่มาเป็นพี่เลี้ยงร่วมถ่ายทอดความรู้การทำเขาวัวและเทคนิควิธีให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ทางสาขาขอขอลพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:สาขาวิชาสัตวศาสตร์

แชร์ข่าวนี้