สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในสาขาวิชาประมง ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) จำนวน 15 คน

สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในสาขาวิชาประมง ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) จำนวน 15 คน

**ประกาศ**

สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในสาขาวิชาประมง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ว.ทบ.) ประมง 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

(เพิ่มเติม) จำนวน 15 คน

* รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เม.ย. 2563
* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.นันท์นภัส ปาลินทร เบอร์ติดต่อ 0862342218

 

แชร์ข่าวนี้