คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาประมงที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนตู้ปลา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาประมงที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนตู้ปลา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาประมงที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันจัดสวนตู้ปลา ในงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม โดยมีผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ เป็นผู้ฝึกสอนผู้ควบคุมทีมและกรรมการตัดสินการจัดสวนตู้

                   นายโรจน์ศักดิ์ อักโข    นักศึกษาสาขาวิชาประมง

                   นายอนุวัฒน์ แอมรัมย์  นักศึกษาสาขาวิชาประมง

 

แชร์ข่าวนี้