มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

หาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

รายละเอียดhttp://www.bru.ac.th/mhesi-covid19/

แชร์ข่าวนี้