สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมแจกสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพาให้นักศึกษาทุกชั้นปีร่วมใส่ใจ ป้องกันโควิด-19

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมแจกสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพาให้นักศึกษาทุกชั้นปีร่วมใส่ใจ ป้องกันโควิด-19

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยอ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ นายสุรชัย แปลนดี ประธานสโมสร และทีมงาน ร่วมแจกสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพาให้นักศึกษาทุกชั้นปีร่วมใสใจ ป้องกันโควิด-19 ให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกชั้นปีได้พกพา ในวันเปิดภาคเรียน 1 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องสำนักงานสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารสิริวิทยเกษตร ชั้น 2 เพื่อเป็นการใส่ใจต่อสังคม และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้