สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดประชุมทีมAG01อว.โครงการจ้างงานสรุปผลงาน และวางแผนการดำเนินงานต่อในเดือนที่ 3

สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดประชุมทีมAG01อว.โครงการจ้างงานสรุปผลงาน และวางแผนการดำเนินงานต่อในเดือนที่ 3

สาขาวิชาสัตวศาสตร์นำโดย ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา หัวหน้าสาขา อ.ดร.กันพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ ผศ.ดร.บรรยง ศรีตะวัน และทีมโครงการจ้างงานอว. AG 01 จัดประชุมทีมงาน สรุปผลงาน และวางแผนการดำเนินงานต่อในเดือนที่ 3 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ของโครงการหลวง 2 โครงการ 1 และ 2 (ภายใต้การดูแลของสาขาวิชาสัตวศาสตร์ BRU) เสร็จสิ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้เพื่อการทำงานที่ราบลื่นและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานเพื่อวางแผนร่วมกัน

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:อ.ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์

 

 

แชร์ข่าวนี้