ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน ร่วมพิธีมอบกล่องเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษา

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน ร่วมพิธีมอบกล่องเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษา

อเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่าน

ร่วมพิธีมอบกล่องเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษา

ในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร+คณะวิทยาการจัดการ

เริ่มพิธีเวลา 13.30 น.เป็นต้นไป ณ โดมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
(การแต่งกายผู้บริหารคณาจารย์ ชุดปกติขาว)
เรียนเชิญทุกท่านนะครับร่วมเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่

ตามกำหนดการแนบท้ายนี้

แชร์ข่าวนี้