สาขาวิชาเกษตรศาสตร์อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณสถิติทางการทดลองเกษตร​ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่​ 3​ และ​ 4​

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณสถิติทางการทดลองเกษตร​ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่​ 3​ และ​ 4​

    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยผศ.ดร.วนิดา สำราญรัมย์ หัวหน้าสาขา ผศ.อารยา มุสิกา และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณสถิติทางการทดลองเกษตร​ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่​ 3​ และ​ 4​ ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หงษ์พันธ์   อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากท่านรศ.ดร.จรัส สว่างทัพ ที่เป็นวิทยาการในการอบรม โดยมีอ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคน เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้และฝึกภาคปฏิบัติกด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปให้แก่นักศึกษาในสาขาได้ใช้ประโยชน์ประกอบการเรียนในรายวิชาวางแผนการทดลอง และวิชาปัญหาพิเศษ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: ผศ.ดร.วนิดา สำราญรัมย์

 

 

 

แชร์ข่าวนี้