ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยประธานนักศึกษา นายฐิติโชติ ทุมมี และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 16 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชามาร่วมพิธี เป็นการให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพ น้อมบูชาครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และสั่งสอนให้เป็นคนดี 

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:นายฐิติโชติ ทุมมี

แชร์ข่าวนี้