พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำสโมสรนักศึกษา2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรประจำปีการศึกษา2563

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำสโมสรนักศึกษา2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรประจำปีการศึกษา2563

สโมสรนักศึกษาคคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำสโมสรนักศึกษา 2562 ประจำปีการศึกษา2563 โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ มาเป็นประธานในพิธี คณาจารย์ในสาขา มาร่วมกล่าวให้โอวาทและผูกข้อมือให้แก่นักศึกษาใหม่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ทีมงานสโมสรนักศึกษาประจำปี 2562 ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระการปฏิบัติงาน เป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ รุ่นพี่-รุ่นน้อง โดยใช้วัฒนธรรมการบายศรีสู่ขวัญ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 

แชร์ข่าวนี้