กิจกรรมลงพื้นที่วิทยากรกลุ่มโครงการ อว.การจ้างงานโควิด AG02 เฟส1 หลักสูตรการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจในยุคเกษตร 4.0 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ วัดสแลงพัน อ.ลำปลายมาศ

กิจกรรมลงพื้นที่วิทยากรกลุ่มโครงการ อว.การจ้างงานโควิด AG02 เฟส1 หลักสูตรการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจในยุคเกษตร 4.0 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ วัดสแลงพัน อ.ลำปลายมาศ

กิจกรรมลงพื้นที่วิทยากรกลุ่มโครงการ อว.การจ้างงานโควิด AG02 เฟส1 หลักสูตรการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจในยุคเกษตร 4.0 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำทีมโดยผศ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ หัวหน้าทีม ผศ.อารยา มุสิกา และคุณอรุวรรณ อุปภักดี และทีมงานโควิด AG02 เฟส1  ในวันที่ 26 กันยายน 2563 ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความต้องการของชุมชนจากผลการเก็บข้อมูลจากชุมชนเป้าหมาย ณ วัดป่าบ้านสแลงพัน ต.สแลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมีชาวบ้านในชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมรับองค์ความรู้กว่า 20 คน โดยมีการถ่ายทอดความรู้ดังประเด็นต่อไปนี้
     1.การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำชุดปลูกผักไร้ดิน(Hydrobox) อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลและทีมAg02เฟส1
    2.การถ่ายทอดองค์ความรู้การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินและแนวทางการปรับปรุงดิน โดยนายวีระศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ และทีมAg02เฟส1
    3.การถ่ายทอดความรู้การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้โดยดร. นิสิต คำหล้า

แชร์ข่าวนี้