พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญสาขาวิชาประมง ประจำปี 2563

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญสาขาวิชาประมง ประจำปี 2563

สาขาประมงนำโดยประธานนักศึกษาและนักศึกษาสาขาวิชาประมง ชั้นปีที่ 1-4 ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญสาขาวิชาประมง ประจำปี 2563  ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีอ.ดร.นันนภัส ปาลินทร หัวหน้าสาขาและคณาจารย์ในสาขา เข้าร่วมพิธี โดยมีการกล่าวให้โอวาทและกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่นักศึกษาใหม่ของสาขา เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาร่วมน้อมบูชาครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ

 

แชร์ข่าวนี้