กำหนดการพิธีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์(เฉพาะปีการศึกษา 2559-2560)

กำหนดการพิธีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์(เฉพาะปีการศึกษา 2559-2560)

กำหนดการพิธีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์(เฉพาะปีการศึกษา 2559-2560) 

วันเสาร์ที่ 10 – วันจันทร์ที่ 12  ตุลาคม  พ.ศ.2563    รายงานตัวและซ้อมย่อย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563     การซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบและถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563    วันรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ตามภาพกำหนดการในเอกสารแนบท้ายนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมรอติดตามได้ทาง http://grads.bru.ac.th/

 

แชร์ข่าวนี้