กิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนสาขาวิชาประมงบ้านโคกใหญ่ บ้านกอกโคก พื้นที่ covid 2 ถ่ายทอดความรู้ทางประมง สู่ชุมชน

กิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนสาขาวิชาประมงบ้านโคกใหญ่ บ้านกอกโคก พื้นที่ covid 2 ถ่ายทอดความรู้ทางประมง สู่ชุมชน

สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยอ.ดร.นันท์นภัส ปาลินทร หัวหน้าสาขา ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ ผศ.ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ ผศ.ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ และนักศึกษาวิชาประมงร่วมนำผู้รับจ้างงวานโควิดลงพื้นที่ ในวันที่  30 กันยายน 2563 ณ บ้านโคกใหญ่ บ้านกอกโคก อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ covid 2 ถ่ายทอดความรู้ทางประมง สู่ชุมชน ให้ความรู้แก่ชาวบ้านในพื้นที่เรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ การตรวจสุขภาพสัตว์น้ำและการผลิตอาหารสัตว์น้ำเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:อ.ดร.นันท์นภัส ปาลินทร

แชร์ข่าวนี้