คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ ผู้อำนวยการศูนย์หนองขวาง อ.ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 -4 จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร กว่า 150 คน ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ ลดภาวะโลกร้อน 

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ

แชร์ข่าวนี้