ชมรมเกษตรอาสาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมรับสมัครสมาชิกในงานวันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา2564

ชมรมเกษตรอาสาคณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมรับสมัครสมาชิกในงานวันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา2564

ชมรมเกษตรอาสา  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  นำโดยนายพงษ์พัฒน์ เลี่ยมทา ประธานชมรม อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม และทีมงานชมรมเกษตรอาสา ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมรับสมัครสมาชิกในงานวันเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา2564 ในวันที่ 7 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอเนกคุณาคาร (ราขภัฏComplex) เพื่อรับสมัครสมาชิกใหม่ของชมรมโดยได้รับความสนใจมีนักศึกษาทั้งจากในและนอกคณะ มาสมัครเป็นสมาชิกชมรมจำนวนกว่า 360 คน โดยได้รับเกียรติจากรศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทบาลัยราชภัฏบุรีรัมยื มาเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ประธานชมรม ปีการศึกษา2563 อันเป็นแนวทางในการส่งเสริมการทำกิจกรรมจิตอาสาและช่วยเหลือสังคมโดยนักศึกษาภาคปกติ

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:นายพงษ์พัฒน์ เลี่ยมทา

แชร์ข่าวนี้