พิธีการมอบทุนการศึกษานักศึกษาสาขาวิชาประมง ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 และการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางการประมง

พิธีการมอบทุนการศึกษานักศึกษาสาขาวิชาประมง ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 และการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางการประมง

สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยอ.ดร.นันท์นภัส ปาลินทร หัวหน้าสาขา ผศ.ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ ผศ.ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ และนักศึกษาสาขาวิชาประมง จัดกิจกรรมพิธีการมอบทุนการศึกษานักศึกษาสาขาวิชาประมง ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 และการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางการประมง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีมาเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา เพื่อเก็นการเชิดชูนักศึกษาที่ได้ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:อ.ดร.นันท์นภัส ปาลินทร

แชร์ข่าวนี้