สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดประดิษฐ์กระทงประเภทความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดประดิษฐ์กระทงประเภทความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี2563
     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดประดิษฐ์กระทงในงานสืบสานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี2563
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ประเภทความสวยงาม
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      ประเภทความคิดสร้างสรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอชื่นชมทีมงานสโมสรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจมา ณ โอกาสนี้

แชร์ข่าวนี้