ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment)

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) 

จังหวัดบุรีรัมย์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง/สถานประกอบการ จ้างานผู้จบการศึกษาใหม่ และผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ ระดับปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.,ปวช.)และมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 เป้าหมายจำนวน 2,960 คน โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดินตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500บาทต่อคนต่อเดือน มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและช่องทางสมัครตามเอกสารแนบท้ายนี้

สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านหน้าเว็ปไซต์ “ไทยมีงานทำ.com” คลิ๊กไปที่แบนเนอร์”จ้างงานเด็กจบใหม่”

 

แชร์ข่าวนี้