มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะให้ทุนโครงการ”ทุนส่งน้องเรียนจบ”ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา2563

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะให้ทุนโครงการ”ทุนส่งน้องเรียนจบ”ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา2563

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะให้ทุนโครงการ”ทุนส่งน้องเรียนจบ”ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา2563

ช่องทางการสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th 

ระดับอุดมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-11 มกราคม 2563

แชร์ข่าวนี้