สาขาวิชาประมงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการNew Normal สอนการทำกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจแก่เกษตรกรบ้านพรสำราญ

สาขาวิชาประมงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการNew Normal สอนการทำกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจแก่เกษตรกรบ้านพรสำราญ

สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำโดยผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ ผศ.ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ นักศึกษาวิชาประมง และนายวีระศักดิ์ อินทร์นอก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสาขาวิชาประมงประจำศูนย์ปฏิบัติการหนองขวางจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการNew Normal สาขาวิชาประมง สอนการทำกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจแก่เกษตรกรบ้านพรสำราญ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นกิจกรรมให้ความรู้และสอบการทำกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำให้แก่เกษตร เป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ตามวิถีNew Normal โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ

แชร์ข่าวนี้