คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดประชุมเตรียมงานเครือข่ายคณบดีเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องกลุ่มราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดประชุมเตรียมงานเครือข่ายคณบดีเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องกลุ่มราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผศ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี ผู้บริหารคณะและคณาจารย์ทั้ง 3 สาขาวิชาร่วมจัดประชุมเตรียมงานเครือข่ายคณบดีเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้องกลุ่มราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้ต้อนรับคณบดีและผู้แทน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายจำนวน 17 แห่งเดินทางมาร่วมประชุม ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 อาคาร15 มหาวิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เครือข่ายคณบดีเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7 ที่ จะจัดขึ้นในวันที่ 8 มกราคม 2564 ร่วมแลกเปลี่ยนด้านแนวทางการจัดการศึกษาของกลุ่มคณะเกษตรร่วมกันและช่วงเที่ยงรับประทานอาหารร่วมกัน และในช่วงบ่ายได้นำคณะผู้บริหารไปเที่ยวในสถานที่สำคัญภายในจังหวัดบุรีรัมย์

ขอบขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.สุชาดา สานุสันต์

 

แชร์ข่าวนี้