สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ลงฝึกประสบการณ์นวดข้าว ณ ศูนย์ปฏิบัติอุดมศึกษาหนองขวาง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ลงฝึกประสบการณ์นวดข้าว ณ ศูนย์ปฏิบัติอุดมศึกษาหนองขวาง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยผศ.ดร.วนิดา สำราญรัมย์ หัวหน้าสาขา นายปรีชา หลวงจำนงค์ นักปฏิบัติการประจำสาขาวิชาและนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ลงฝึกประสบการณ์การนวดข้าว ผลผลิตที่ได้จากแปลงนาสาธิต ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติอุดมศึกษาหนองขวาง เพื่อเรียนรู้ขั้นตอน ฝึกปฏิบัติด้านการจัดการผลิตข้าวตามกระบวนการอย่างครบวงจร 

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: นายปรีชา หลวงจำนงค์

แชร์ข่าวนี้