อาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมWorkshopกิจกรรม English Friday “Mini Tray Garden”ให้แก่สำนักงานต่างประเทศ

อาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมWorkshopกิจกรรม English Friday “Mini Tray Garden”ให้แก่สำนักงานต่างประเทศ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยอาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล  ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรมอบความรู้และฝึกทักษะกับกิจกรรม English Friday Mini Tray Gardenให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ 1-3  จัดโดยสำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเพิ่มเติมบูรณาการศาสตร์ความรู้ ด้านAgriculture , landscape , การผึกทักษะการจัดสวนในขวดภาชนะแบบTerrarium ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.นวมิวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีมาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาเป็นอย่างดี มีการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมอบรมเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ภาษาและสุทรียศาสตร์ให้แก่นักศึกษาในช่วงของทุกเย็นวันศุกร์ของทุกสัปดาห์

แชร์ข่าวนี้