คณะเทคโนโลยีการเกษตรประชุมออนไลน์วาระพิเศษพิจารณาการเลื่อนจัดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครั้งที่ 7 เพื่อเฝ้าระวังเนื่องจากสถานการณ์โควิด

คณะเทคโนโลยีการเกษตรประชุมออนไลน์วาระพิเศษพิจารณาการเลื่อนจัดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครั้งที่ 7 เพื่อเฝ้าระวังเนื่องจากสถานการณ์โควิด

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีและผศ.ดร.ประเสริฐ ประธานเครือข่ายกลุ่มคณบดีคณะเกษตรทั่วประเทศและคณบดีมหาวิทยาลัยในกลุ่มเครือข่าย ร่วมประชุมวาระพิเศษ การเลื่อนจัดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครั้งที่ 7 เพื่อเฝ้าระวังเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยร่วมกันพิจารณากำหนดการจัดงาน มีมติเห็นชอบให้ เลื่อนการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเครือข่าย เป็นวันที่ 28-30 เมษายน 2564  และรอประเมินสถานการณ์อีกครั้ง  ในการจัดกิจกรรมต่อไป

แชร์ข่าวนี้