สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดการแนะนำเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการพูดในชีวิตประจำวันตลอดจนเสริมสร้างกำลังใจในการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดการแนะนำเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการพูดในชีวิตประจำวันตลอดจนเสริมสร้างกำลังใจในการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ผศ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดีคณ ะเทคโนโลยีการเกษตร และ ผศ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ รองคณบดีฝ่ายแผนและวิชาการ ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องในการแนะนำเทคนิคการเรีนนภาษาอังกฤษสำหรับการพูดในชีวิตประจำวันตลอดจนเสริมสร้างกำลังใจในการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติวิทยากร ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร ที่จะแนะนำเทคนิคการเรียนการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษที่อาจารย์มีประสบการณ์ในการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองจนเกิดผลดี นำมาแนะนำ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป

ขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.สุชาดา สานุสันต์

แชร์ข่าวนี้