สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมอบรมวิศวกรสังคม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมอบรมวิศวกรสังคม

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย นายสุรชัย แปลนดี ประธานสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมวิศวกรสังคม ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีก่ารเกษตร โดยได้รับเกียรติจากทีมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และทีมงานวิศวกรสังคมมหาวิทยบาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาร่วมแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ด้านการเสริมสร้างจิตอาสา การขับเคลื่อนการทำงานตามศาสตร์พระราชา ที่ผ่านมานี้ไ้จัดขึ้นเพื่อมอบความรู้ให้นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดความรู้ไปยังรุ่นน้องได้ 

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:นายสุรชัย แปลนดี

แชร์ข่าวนี้