ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ส่งมอบพ่อแม่พันธุ์ไก่เข้าธนาคารไก่ ณ บ้านสวายสอ จ.บุรีรัมย์

ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ส่งมอบพ่อแม่พันธุ์ไก่เข้าธนาคารไก่ ณ บ้านสวายสอ จ.บุรีรัมย์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา หัวหน้าสาขาวิชา เดินทางไปส่งมอบพ่อแม่พันธุ์ไก่เข้าธนาคารไก่ ณ บ้านสวายสอ จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 13 ม.ค.2564 ณ ชุมชนบ้านสวายสอ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเข้าเตรียมพร้อมในการพัฒนาสายพันธุ์ไก่อินทรีย์บุรีรัมย์  พัฒนาให้ชุมชนบ้านสวายสอเกิดความยั่งยืน พึ่งพอตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา

แชร์ข่าวนี้