การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประมง และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร รอบที่ 2 รับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประมง และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร รอบที่ 2 รับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อ.ว่าที่ร้อยตรี อัครพล หนูน้อย กรรมการสอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติหน้าที่สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาประมง สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร รอบที่ 2 รับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 30 มกราคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน

แชร์ข่าวนี้