สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ปฐมนิเทศออนไลน์ผู้รับจ้างงานAG02/01-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ต.บัวทอง อ.เมือง ต.ศรีสว่าง ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ปฐมนิเทศออนไลน์ผู้รับจ้างงานAG02/01-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ต.บัวทอง อ.เมือง ต.ศรีสว่าง ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผศ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี และคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ร่วมปฐมนิเทศออนไลน์ผู้รับจ้างงานAG02/01-03ใน โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP  ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมบูรณาการ มหาวทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะที่ 3 โดยสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับพื้นที่รับผิดชอบต.บัวทอง อ.เมือง ต.ศรีสว่าง ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์  ในวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนมาปฐมนิเทศทางออนไลน์ โดยเป็นการกล่าวต้อนรับทีมผู้ปฏิบัติงานและแนะนำบทบาทหน้าที่ในการทำกิจกรรมในพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชน ต่อไป

 

แชร์ข่าวนี้