กิจกรรมประชุมแจงงานและวางแผนการปฏิบัติงาน ระยะ เดือนที่ 1ทีมงาน AG02-01-03 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร พื้นที่ต.บัวทอง อ.เมือง ต.ศรีสว่าง ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์

กิจกรรมประชุมแจงงานและวางแผนการปฏิบัติงาน ระยะ เดือนที่ 1ทีมงาน AG02-01-03 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร พื้นที่ต.บัวทอง อ.เมือง ต.ศรีสว่าง ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำทีมโดยผศ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ ผศ.ดร.อารยา มุสิกา อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล ร่วมกิจกรรมประชุมแจงงานและวางแผนการปฏิบัติงาน ระยะ เดือนที่ 1กับทีมงานผู้รับจ้างงาน AG02-01-03 พื้นที่ต.บัวทอง อ.เมือง ต.ศรีสว่าง ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์  หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แชร์ข่าวนี้