กิจกรรมวิศวกรสังคมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรลงพื้นที่บูรณาการชุมชนบ้านขมิ้น อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

กิจกรรมวิศวกรสังคมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรลงพื้นที่บูรณาการชุมชนบ้านขมิ้น อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ รองคณบดี และทีมนักศึกษาวิศวกรสังคมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่บูรณาการเพื่อหาสำรวจข้อมูลชุมชนบ้านขมิ้นในวันที่ 30 มกราคม 2564 ณ ชุมชนบ้านขมื้น อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ในการเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลการจัดกิจกรรมวิศวกรสังคมให้กับชุมชน โดยได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี ได้ลงสำรวจทรัพยากร วิถีชีวิตและการทำกิจกรรมด้านการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในการยกระดับคุณภาพชีวิตแก่คนในชุมชน

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: นายทรรศพล สีหัวโทน

แชร์ข่าวนี้