กิจกรรมวิศวกรสังคมสาขาวิชาสัตวศาสตร์ลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

กิจกรรมวิศวกรสังคมสาขาวิชาสัตวศาสตร์ลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยอ.ดร.กันต์พัฒน์ รัตนสินธุพงษ์ และทีมนักศึกษาวิศวกรสังคมสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เดินทางลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนบ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อหาข้อมูลชุมชน ด้านต่างๆประกอบการวา่งแนวทางการลงจัดกิจกรรมวิศวกรสังคมพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนบ้านจาน ตำบลบ้านจานอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้ร่วมพูดคุย สำรวจโครงสร้างชุมชน เพื่อหาแนวทางการสนับสนุนด้านความรู้ยกระดับชุมชนให้เกิดการพัฒนา
ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้