ทีมงานผู้ปฏิบัติงานAG01(01-02) สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับชุมชนเป้าหมายในการดำเนินโครงการ1มหาวิทยาลัย1 ตำบล

ทีมงานผู้ปฏิบัติงานAG01(01-02) สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับชุมชนเป้าหมายในการดำเนินโครงการ1มหาวิทยาลัย1 ตำบล

ทีมงานผู้ปฏิบัติงานAG01(01-02) สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผศ.ดร.นฤมล สมคุณา หัวหน้าสาขา อ.ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงษ์ลงพื้นที่เพื่อขี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชนเป้าหมายในการดำเนินโครงการ1มหาวิทยาลัย1 ตำบล ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โดยได้เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อ.คูเมือง และต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ ร่วมชี้แจงในการทำงานให้กับกลุ่มทีมงานในการดำเนินโครงการแนะนำการเข้าระบบเข้าเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ 4 ด้าน เป็นการกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา

แชร์ข่าวนี้