วิศวกรสังคมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ลงพื้นที่บูรณาการพัฒนาชุมชนบ้านขมิ้นน้อย อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

วิศวกรสังคมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ลงพื้นที่บูรณาการพัฒนาชุมชนบ้านขมิ้นน้อย อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ผศ.ดร.สุชาดา สานุสันต์ อาจารย์พี่เลี้ยง นายปรีชา หลวงจำนงค์ นักปฏิบัติการประจำสาขาวิชาและ นายทรรศพล ศรีหัวโทน ประธานวิศวกรสังคมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และคณะ ลงพื้นที่บูรณาการพัฒนา ณ ชุมชนบ้านขมิ้นน้อย อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการสานต่อจากิจกรรมในครั้งก่อนที่มีการมาสำรวจบริบทชุมชน และร่วมวางแผนหาแนวทางในการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าว โดยได้ให้ชาวบ้านในชุมชนได้เรียนรู้เทคนิคกระบวนการทำในทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นผลผลิตเกษตรหลักของชุมชนโดยการใช้เครื่องซีสสูญญญากาศ ช่วยยืดอาชุการเก็บรักษาข้าวและเป็นการสร้างช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติมให้กับชุมชน โดยกิจกรรมได้รับการตอบรับจากผู้นำ ชาวบ้านในชุมชนบ้านขมิ้นน้อย อ.นาโพธิ์ เป็นอย่างดี เป็นกาารสร้างนักวิศวกรสังคม อาจเริ่มจากนักวิชาการที่มีอุดมการณ์หรือความมุ่งมั่นสร้างสังคมที่ดี เพื่อให้ระบบการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นไปในลักษณะที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุข หรือความสำเร็จมากขึ้น และไม่ควรมองนักวิศวกรสังคมไปในแง่ลบแต่ให้หันมาช่วยกันขบคิดเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันแต่ไม่คิดแก้แค้น ดังนั้นนักวิศวกรสังคมจึงเป็นผู้มีจิตอาสา หรือเสียสละเพื่อสร้างสังคมให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ แม้ว่าจะประสบกับอุปสรรคนานานัปการก็ไม่ยอมท้อถอย โดยยึดมั่นผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: นายทรรศพล ศรีหัวโทน

แชร์ข่าวนี้