สาขาวิชาเกษตรศาสตร์อบรมทีมผู้ปฏิบัติงานAG02(1-3)ต.บัวทอง อ.เมือง ต.นาโพธิ์ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุุรีรัมย์ ในการจัดทำบทความเผยแพร่ออนไลน์ รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน และการจัดทำสรุปฐานแบบ05-06 TPMap

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์อบรมทีมผู้ปฏิบัติงานAG02(1-3)ต.บัวทอง อ.เมือง ต.นาโพธิ์ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุุรีรัมย์ ในการจัดทำบทความเผยแพร่ออนไลน์ รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน และการจัดทำสรุปฐานแบบ05-06 TPMap

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล แอดมินประจำตำบล เป็นวิทยากรอบรมทีมผู้ปฏิบัติงานAG02(1-3) ต.บัวทอง อ.เมือง ต.นาโพธิ์ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุุรีรัมย์ จำนวน 56 คนในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่อเรียนรู้การจัดทำบทความเผยแพร่ออนไลน์  ผ่านทางเว็ปไซต์ U2t.bru.ac.th รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน และการจัดทำสรุปฐานแบบ05-06 tpmap ขอขอบพระคุณ อ.ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ที่มาร่วมเป็นวิทยากรการใช้ tpmap เป็นการเสริมทักษะในการปฏิบัติงานและร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ทำงาน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในระยะต่อไป

แชร์ข่าวนี้