สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร อบรมการเตรียมความพร้อมแนวทางในการสมัครงาน เพื่อมุ่งสู่ตลาดแรงงานและสถานประกอบการ

สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร อบรมการเตรียมความพร้อมแนวทางในการสมัครงาน เพื่อมุ่งสู่ตลาดแรงงานและสถานประกอบการ

 สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ ผศ.ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ อ.ดร.นันท์นภัส ปาลินทร หัวหน้าสาขา ผศ.ดร.ดนัย รัชตะวราเศรษฐ์ และนักศึกษาวิชาประมงชั้นปีที่ 4 จัดโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมแนวทางในการสมัครงาน เพื่อมุ่งสู่ตลาดแรงงานและสถานประกอบการของสาขาวิชาประมงขอบคุณ คุณเอกพนธ์ จันดาศักดิ์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกผลิตสัตว์น้ำ บ.เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ที่มาบรรยายให้ความรู้และเปิดโอกาสในการเข้าสัมภาษณ์งาน และการันตีว่า บัณฑิตประมง มรภ.บุรีรัมย์ สามารถทำงานในองค์กร ได้เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาประมง

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ

แชร์ข่าวนี้