สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาผู้นำ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาผู้นำ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.วนิดา สำราญรัมย์ หัวหน้าสาขา ผศ.ดร.อารยา มุสิกา ะและนักศึกษาสาขาวิาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่3-4 ร่วมจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาผู้นำ ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วนิดา สำราญรัมย์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรเชิดชูมให้แก่ทีมงานประธานนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประการศึกษา2563 ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ และได้มีกิจกรรมพัฒนาคณะจิตอาสาขนเก้าอี้ทืี่ชำรุดไปเก็บในที่เก็บและทำความสะอาดโดยรอบคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.อารยา มุสิกา

แชร์ข่าวนี้