กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนAg02(1-3)โดยทีมงานต.บัวทอง อ.เมือง ต.นาโพธิ์ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนAg02(1-3)โดยทีมงานต.บัวทอง อ.เมือง ต.นาโพธิ์ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยผศ.ดร.สุชาดา สานุสันต์  ผศ.ดร.อารยา มุสิกา อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล และผู้ปฏิบัติงานตำบล ร่วมจัดกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนAg02(1-3)โดยทีมงานต.บัวทอง อ.เมือง ต.นาโพธิ์ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ระหว่างวันที่16-17 มี.ค.64 ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลจากพื้นที่และระดมความคิดวางแผนกำหนทิศทางในการพัฒนาชุมชน โครงการ1มหาวิทยาลัย1ตำบลภาระกิจ   วันที่2 สมาชิกตำบลAg02(1-3) ต.บัวทอง อ.เมือง ต.นาโพธิ์ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ร่วมกันนำเสนอMy Mapข้อมูลชุมชนในแง่มุมต่างๆ นำมาสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา และวางแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปลงพัฒนาชุมชน แต่ละตำบลมุ่งมั่นพัฒนาอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณทีมคณาจาร์ยประจำตำบลและทีมงานตำบลทุกคน

แชร์ข่าวนี้