สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์อินทรีย์จังหวัดบุรีรัมย์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์อินทรีย์จังหวัดบุรีรัมย์

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา หัวหน้าสาขา อ.ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ และทีมงานตูมใหญ่ และบ้านคู จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์  ในวันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.ธีระ กงแก้ว ปศจ.สุรินทร์ ได้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมถึงแนวทางการผลิตสัตว์ในระบบอินทรีย์ และช่วงบ่าย อ. เอกสิทธิ์ สมคุณา  ได้นำผู้เข้าอบรมร่วมปฏิบัติการผสมสูตรอาหารอินทรีย์สำหรับการเลี้ยงสัตว์ รวมไปถึงวิศวกรสังคมสัตวศาสตร์วิทยากรทุกท่าน โดยพื้นที่ขยายผลเป็นแหล่งที่มีปศุสัตว์อินทรีย์หลายกลุ่ม หลายผลิตภัณฑ์ มีศักยภาพในการพัฒนาได้สูง โดยได้รับความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่มาเข้าร่วมการอบรมอย่างเนืองแน่น ขอบคุณเกษตรกรทุกท่านที่ตั้งใจมารับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการนำไปปรับการเลี้ยงแบบดั้งเดิมให้เป็นระบบอินทรีย์ และอยู่กับเราตลอดทั้งวันไม่มีเหนื่อย
ขอขอบคุณเครดิตรภาพ:ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา

แชร์ข่าวนี้