กิจกรรมค่ายเกษตรอาสาร่วมใจพัฒนาชนบท ประจำปี 2564 ชมรมเกษตรอาสา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ โรงเรียนบ้านหนองดุม ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

กิจกรรมค่ายเกษตรอาสาร่วมใจพัฒนาชนบท ประจำปี 2564 ชมรมเกษตรอาสา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ โรงเรียนบ้านหนองดุม ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ชมรมเกษตรอาสา คณะเทคโนโลยีการเกษตร สังกัดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นำโดย อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อ.ที่ปรึกษาชมรม นายพงษ์พัฒน์ เลี่ยมทา ประธานชมรมคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมเกษตรอาสาร่วมจัดกิจกรรมออกค่ายเกษตรอาสาร่วมใจพัฒนาชนบท ประจำปี 2564โรงเรียนบ้านหนองดุม ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 โดยชมรมได้จัดกิจกรรมโดยการนำศาสตร์ความรู้ด้านการเกษตรไปช่วยพัฒนาชุมโรงเรียนและท้องถิ่น โดยได้มีภาระกิจการพัฒนา ดังนี้
-ทาสีปรับปรุงสนามเด็กเล่น
-ลอกสีและเปลี่ยนทาสีใหม่ห้องน้ำโรงเรียน
-ทาสีตีเส้นสนามตระกร้อ
-ปรับปรุงเเปลงผักถาวรแก่โรงเรียนเพื่อการศึกษาของน้องๆ
-ทำโรงเรือนปลูกผักกลางมุ้ง
-ลงสระเพื่อนำจอกหูหนูมมาทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองเพื่อให้โรงเรียนได้ใช่ในการใส่ปุ๋ยหมักแบบชีวภาพแก่ผักเเละต้นไม้ในโรงเรียน และเตรียมสระน้ำไว้สำหรับเลี้ยงปลาเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
-มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองดุม
วันที่ 21 มีนาคม 2564 ได้มีกิจกรรมพิธีบายศรรีสู่ขวัญชาวค่ายเกษตรอาสา โดยผอ. คณะครู ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำสถานศึกษาและชาวบ้านในชุมชน มีกิจกรรมพ่อฮัก-แม่ฮัก เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชนและมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆฝ่ายที่ร่วมมือและเสียสละเวลาอันมีค่ามาทำงานเพื่อส่วนรวม มีทั้งคนนอกชมรมที่ลงมือเเละลงแรงช่วยขอบคุณรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่จบไปแล้วแต่ไม่ลืมชมรมนี้ ขอบคุณเครื่องสูบน้ำจาก วัชรพงษ์ ชำรัมย์ ที่อนุเคราะห์ทั้งลงน้ำลงโครนช่วย ขอบคุณท่านผู้อำนวยวารี ภาคพรหม ผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนบ้านหนองดุมใหญ่ ท่านสจ.อ.คูเมือง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการหมู่บ้านหนองดุม อสม.บ้านโนนเจริญ ที่มาช่วยดูแลวัดไข้คัดกรองโควิด และชาวบ้านบ้านหนองดุมใหญ่ที่ทำการดูแล และผู้สนันสุนนด้านอาหารและเครื่องดื่มตลอดระยะเวลาการออกค่าย เเละ ได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี ถือเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักศึกษาชาวค่านได้พัฒนาด้านจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิ

แชร์ข่าวนี้