ทีมงานสาขาสัตวศาสตร์ลงสำรวจศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแกะ-แพะ ในโครงการยุทธศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ทีมงานสาขาสัตวศาสตร์ลงสำรวจศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแกะ-แพะ ในโครงการยุทธศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ทีมงานสาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา อ.ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช.  นำทีมโดย ศ.ดร.วินัย ประลมกาญน์ ร่วมลงสำรวจศักยภาพ 3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแกะ-แพะ ในโครงการยุทธศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่  22 มีนาคม 2564 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำมาขยายผลในการต่อยอดพัฒนาให้แก่แหล่งวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแกะ-แพะ ต่อไป

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา 

แชร์ข่าวนี้