สาขาวิชาประมงจัดกิจกรรมทำความสะอาดชุมชนต้อนรับนักวิ่งบุรีรัมย์มาราธอน2021ในโครงการชีวิตวิถีใหม่(์New Normal)

สาขาวิชาประมงจัดกิจกรรมทำความสะอาดชุมชนต้อนรับนักวิ่งบุรีรัมย์มาราธอน2021ในโครงการชีวิตวิถีใหม่(์New Normal)

สาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ คณาจารย์ในสาขาวิชาและชาวบ้านในชุมชนร่วมจัดกิจกรรมทำความสะอาดชุมชนต้อนรับนักวิ่งบุรีรัมย์มาราธอน2021ในโครงการชีวิตวิถีใหม่(์New Normal) เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหลังวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ชุมชนบ้านกระสัง ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 โดยร่วมกันตัดหญ้า เก็บขยะ กวาดทำความสะอาดถนนที่เก็นเส้นทางผ่านมนการแข่งขันวิ่งมาราธอน เพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศไทย

ขอขอบคุณเครดิตรภาพ: ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ

แชร์ข่าวนี้