ทีมงานAG02(3)ตำบลศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ลงสำรวจเชิงลึกและประชาคมชุมชนการพัฒนาสัมมาชีพยกระดับชุมชนเพิ่มรายได้ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

ทีมงานAG02(3)ตำบลศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ลงสำรวจเชิงลึกและประชาคมชุมชนการพัฒนาสัมมาชีพยกระดับชุมชนเพิ่มรายได้ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำทีมโดย อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบล และทีมผู้ปฏิบัติงานAG02(3) ตำบลศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ นำทีมโดยลงสำรวจเชิงลึกและประชาคมชุมชนการพัฒนาสัมมาชีพเพิ่มยกระดับชุมชนเพิ่มรายได้ โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจฯ โดยได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านทั้ง 10 หมู่ใน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ สำรวจและสอบถามข้อมูลเชิงรุกผลิตภัณฑ์ในชุมชน ได้แก่ การทอผ้าไหม การทำเสื่อกก การเจียรไนพลอย การทำการเกษตรแบบผสมผสาน กิจกรรมทำความดีช่วยรื้อศาลาสำนักสงฆ์เก่า บ้านหัวขัว และเยี่ยมชมเพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการในการพัฒนาสัมมาชีพที่แท้จริงของคนในชุมชน ในวันที่ 7 เมษายน 2564 และในวันที่ 8 เมษายน 2564  ได้จัดกิจกรรมประชาคมกับ โดยได้รับเกียรติจาก นายไสวธนากร  ดีมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง  และผู้นำชุมชนทั้ง 10 หมู่บ้านโดยทีมงานได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามและการวิเคราะห์ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำให้ได้ทิศทางการดำเนินงานร่วมกันวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สร้างรายได้เพิ่มแก่ชุมชนตามเป้าหมายที่โครงการกำหนด

แชร์ข่าวนี้