ทีมAG02(3)ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างการทำความดีและพัฒนาชุมชนบ้านหัวขัว ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ในโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

ทีมAG02(3)ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างการทำความดีและพัฒนาชุมชนบ้านหัวขัว ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ในโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

ทีมผู้ปฏิบัติงานAG02(3) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ นำโดย อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อ.ดูแลประจำตำบล ร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างการทำความดีและพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ตำบลศรีสว่าง อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายศตพล เลไธสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 และนายประจบ วรรรวิจิตร สมาชิกสภาอบต.ศรีสว่าง มาร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการจัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะของชุมชน ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ บ้านหัวขัว ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ โดยมีกลุ่มประชาชน และเยาวชนในชุมชนเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 45 คน และกิจกรรมช่วงบ่ายการนำสมาชิกในชุมชนบ้านหัวขัว ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ วิทยากร คุณประจบ วรรณวิจิตร ส.อบต.ศรีสว่าง บรรยายและพาไปเยี่ยมชมป่าชุมชน และบรรยายให้ความรู้แก่ทีมงานเรื่องประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งชุมชน ประวัติของป่าชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ ไข่แดง ผักหนาม สมุนไพรต่างๆ และลยังมีลำน้ำสำคัญ “ลำพังชู“” ลำห้วยซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากแม่น้ำโขงได้แยกสาขามาผ่านบ้านเบ็ญ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ และมีความเป็นมาอันยาวนาน โดยเมื่อก่อนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวบ้านที่อพยพมาจากร้อยเอ็ด โคราชและมหาสารคาม ได้มาตั้งถิ่นฐานที่ดินรูปสามเหลี่ยมนี้ โดยมีการสร้างสะพานไม้ข้ามลำห้วยในการเดินทางไปมาระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์และมหาสารคาม เรียกว่า”หัวขัว” ปัจจุบันสะพานไม้นี้ได้เสื่อมไปตามกาลเวลาแต่ยังมีร่องรอยของหัวขัวอยู่ริมลำน้ำให้เห็น โดยได้นำทีมงานและเยาวชน ชาวบ้านร่วมปลูกป่า ต้นยางนา ต้นเต็ง ต้นรัง และต้นกระดาษทำแนวกันลมคืนความชุุ่มชื้นให้แก่ชุมชนร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ระบบนิเวศของชุนโดยการปลูกป่าฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กับชุมชนศรีสว่าง ขอขอบพระคุณอสม.บ้านหัวขัว ที่มาคัดกรองวัดไข้ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

แชร์ข่าวนี้