คณะเทคโนโลยีการเกษตรปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตรปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดยผศ.ดร.นิจพร ณ พัทลุง คณบดี อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล รองคณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำสาขา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2564 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า -2019 ทำให้ทาวงคณะได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบOnline โดยได้ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ จำนวนกว่า 109 คน รับชมวีดีทัศน์นำเสนอคณะ พูดคุยถึงแนวทางการปรับตัว และมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางการปรับตัวในการศึกษาในสถานการณ์โควิด2019 และการร่วมพูดคุยกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  พี่พบน้องเพื่อแจ้วแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามมาตราการป้องกัน

แชร์ข่าวนี้